Risk advisory

Risk advisory

Ongewenste beïnvloeding van uw bedrijfsactiviteiten door intern- externe derving of een inbraak, van afpersing tot brandstichting en van activisme tot terrorisme. 

 

Veel organisaties worstelen met een goed en effectief beveiligings- en veiligheidsbeleid. Het is moeilijk om dergelijke bedreigingen beheersbaar te houden en het is vaak onduidelijk hoe sterk of zwak de organisatie is als het gaat om beveiligings- en veiligheidskwesties. 

 

Solid Systems - Risk Advisory helpt die organisaties door relevante risico's onder controle te brengen binnen een, vooraf bepaalde risico aanvaardbare, gecontroleerde en beheersbare manier.

Security Management volgens De Haagse Methodiek (DHM) is binnen beveiligend Nederland een bekend begrip. Het is een methodiek voor een gestructureerde opzet van beveiliging binnen bedrijven en instellingen; van beleidsvorming tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging en auditeren hiervan.

 

Voordelen DHM Security Management:

 • Flexibele methode;
 • Systematische aanpak;
 • Structuur;
 • Transparantie;
 • Kwaliteitsborging;
 • Standaardisatie;
 • Kostenbesparing.

 

Wheel of Risk Advisory

Beperk uw risico’s

De mate waarin bedreigingen daadwerkelijk als een realistisch risico moet worden gezien, hangt af van een zorgvuldige afweging van de geloofwaardigheid van de bedreiging, de specifieke kwetsbaarheden van de organisatie, het milieu en de mate waarin een onverwacht incident de organisatie kan beïnvloeden. 

 

Door het Security Management pakket in finale zin te laten toetsen, beschikt u over een gewaarmerkt pakket van beveiligingsmaatregelen. Dit vereist altijd maatwerk. Een industriële locatie in het havengebied of een warenhuis in de binnenstad zijn immers blootgesteld aan geheel andere risico's.

 

Aansprakelijkheidstelling voorkomen

De DHM methode biedt alle actoren welke betrokken bij de beveiliging, de mogelijkheid om vanuit eenzelfde benadering beveiligingsproblemen aan te pakken en zo nodig gezamenlijk op te lossen.

 

Audits, onderzoek en advies Security & Safety beleid;

 • Risicoanalyses en dreigingsscenario's;
 • Naleving van veiligheid en beveiliging;
 • Outsourcing van veiligheidstaken;
 • Beveiliging van ISA- ISPS-TAPA-BORG locaties;
 • Bezuinigingen, verhoging efficiëntie, investeringsplannen en innovatie;
 • Safety & Security Quick Scan (SQS) of ISA audits;
 • Evaluatie, second opinion;
 • Lessons learned and best practices.

 

Veiligheidsadvies

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Op basis van de risico- inventarisatie, analyse en evaluatie doet Risk Advisory aanbevelingen om de gesignaleerde risico's te elimineren of te minimaliseren. 

 

Risk Advisory verzorgt verder:

 • Ontruimingsplannen; 
 • Calamiteitenplannen; 
 • BHV plannen; 
 • Veiligheidsaudits; 
 • Agressie scans; 
 • Crisis Management Plan.

Risk Advisory heeft door haar onafhankelijke positie binnen de Solid Systems Group, alle benodigde skills en expertise in huis om uw Security & Safety beleid van vorming-, uitvoering- tot en met kwaliteitsborging inclusief het auditeren hiervan te verzorgen.

 

 

 

Voor een inhoudelijke toelichting of vrijblijvende kennismaking kunt u hieronder uw naam, email adres en telefoonnummer achterlaten, dan neem ik persoonlijk contact met u op.

 

Richard Bravenboer RSE

Consultant – Risk Advisory    

 

Sern logo


Download
Download de folder
Risk Advisory - Solid Systems Group.pdf
Adobe Acrobat document 178.9 KB


Security quick scan

De Security Quick Scan (SQS) is een kort, maar krachtig onderzoek naar de aanwezige beveiligingsmaatregelen van een locatie of object. Om een zo optimaal mogelijk beveiligingsconcept te realiseren, maakt de Risk Advisory Consultant een Security Quick Scan aan de hand van een schouwing en risico-inventarisatie op locatie.

SQS beoordeelt de volgende beveiligingsmaatregelen:  

 • Toegangspunten tot het terrein;
 • Hekwerken;
 • Buitenverlichting; 
 • Ramen en deuren;
 • Hang- en sluitwerk;
 • Inbraaksignalering;
 • Toegang tot beveiligde ruimten;
 • Sleutelplan & Badge reader control;
 • Camera observatie;
 • Vertrouwelijk documentenbeheer;
 • Beveiliging van ICT-middelen.

Vaststellen gebiedsindeling.

 • Observatiegebied;
 • Beveiligd gebied;
 • Vitaal gebied.

 

Maatregelen afzetten tegen scenario’s

Risk Advisory spiegelt bovenstaande maatregelen (Organisatorische, Bouwkundige en

Elektronische van aard) aan risicoscenario’s, om vast te kunnen stellen of de genomen maatregelen 

een afdoende beheersbare situatie opleveren.

 

Rapportage 

Het Security Quick Scan rapport dat wordt opgesteld, dient als leidraad voor het aanleggen van noodzakelijke structuren en voor het zetten van de logische stappen. Het rapport geeft bovendien inzicht in de actuele Bouwkundige, Organisatorische en Elektronische stand van zaken in het bedrijf in relatie tot de veiligheidsaspecten.

 

 

 

Resultaat 

Binnen de SQS toetst Risk Advisory de beveiligingsmaatregelen met een eigen methodiek aan het gebruikelijke basisniveau beveiliging, zoals dat bijvoorbeeld ook door verzekeringsbedrijven wordt gehanteerd. Het resultaat wordt u in een bondig, duidelijk en overzichtelijk rapport opgeleverd. Hierin staat wat aan beveiligingsmaatregelen aanwezig is, wat eventueel moet worden gerepareerd of aangepast en wat dient te worden toegevoegd.  

 

 

Ethiek en geheimhouding

Risk Advisory hecht veel waarde aan ethiek en garandeert de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens en verkregen gevoelige informatie. Risk Advisory heeft een onafhankelijke positie binnen de Solid Systems Group en hiermee in de basis sekt inhoudelijk gericht op al uw beveiligings- en veiligheidskwesties, dit door een constante focus op ongewenste beïnvloeding(en) van de bedrijfsactiviteiten binnen uw bedrijfsorganisatie zichtbaar, gecontroleerd en beheersbaar te maken. 

 

Winst door inzet van Risk Advisory

Door onze onafhankelijke advisering, ervaring en innovaties op basis van slimme combinaties van beveiligingsdiensten en systemen hebben we voor vele toonaangevende klanten eenmalige en jaarlijks terugkerende kosten drastisch weten te reduceren.

 

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een afspraak of informatie. Wij spreken graag al uw beveiligingsvraagstukken door en laten graag zien wat wij voor u kunnen betekenen

 

Sern logo