Kleine blusmiddelen


Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Deze moeten in goede staat zijn en functioneren als u ze nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen werken zoals mag worden verwacht, is goed en regelmatig onderhoud van belang.

 

 “In geval van brand weet meer dan 85% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te krijgen met behulp van een draagbare brandblusser of brandslanghaspel”

 

"Preventief onderhoud leidt in meer dan 15 procent van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur."

 

"Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het bedrijf te maken."

 

Deze quotes uit de 2015-editie van het jaarlijks onderzoek van Branchevereniging VEBON-NOVB maken duidelijk dat kleine blusmiddelen een belangrijke en onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft.

 

Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.

 

Keuring & onderhoud van brandblussers (NEN 2559) en brandslanghaspels (NEN 671-3)

Regelmatig (jaarlijks) onderhoud van blusmiddelen is verplicht. Solid Systems heeft vakbekwame monteurs met ervaring in het onderhouden, repareren en reviseren van blusmiddelen.

 

Onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de normen NEN 2559 en NEN 671-3, en uitgevoerd door een deskundig persoon (REOB erkend). In de praktijk wordt er met een gedetailleerde aftekenlijst gewerkt die na het onderhoud aan het logboek wordt toegevoegd.

 


 

Onderhoud aan kleine blusmiddelen:

 

 

 

Poederblussers

Jaarlijkse controle, bij tien jaar revisie, leeghalen van de brandblusser t.b.v. inwendige inspectie, nieuwe poeder vulling. Na 20 jaar afkeur en vervanging.

 

CO2 blussers

Jaarlijkse controle, bij tien jaar revisie, brandblussers afsturen naar het stoomwezen voor herkeuring, een wissel brandblusser tijdelijk bij de klant plaatsen. Na 20 jaar afkeur en vervanging.

 

Schuimblussers

Jaarlijkse controle, uitgebreid onderhoud iedere vijf jaar, leeghalen van de schuimblusser inwendige inspectie, nieuwe vulling, bij tien jaar revisie, leeghalen van de blusser inwendige inspectie, nieuwe vulling. Bij het uitgebreid onderhoud op 15 jarige leeftijd leeghalen van de schuimblusser, inwendige inspectie, nieuwe vulling.

 

 

 

Brandslanghaspels

Totale controle op de staat van de brandslanghaspel, lagers, kranen, remtest, debietmeting, controle van de slang. Iedere vijf jaar moeten brandslanghaspels  worden getest op de maximale werkdruk.

 

Voorkom problemen

Periodiek onderhoud voorkomt problemen. Soms worden er tijdens het onderhoud ook defecten aan het blusmiddel ontdekt, deze kunnen dan meteen gerepareerd worden om er voor te zorgen dat het blusmiddel in geval van brand werkt zoals beoogd.

 

Eigen veiligheid eerst

Let bij een beginnende brand altijd op uw eigen veiligheid. Houd steeds in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Als u merkt dat u de beginnende brand niet langer kunt beheersen, verlaat dan direct de ruimte en doe de deur achter u dicht.

 Solid Concept Blusmiddelen

Solid Systems heeft een concept ontwikkeld dat onderscheidend is in de blusmiddelenmarkt. In het nieuwe Solid Concept is elk blusmiddel (brandblusser en brandhaspel) inclusief onderhoud in een vaste prijs inbegrepen.

 In de blusmiddelenmarkt komt het vaak voor dat men extra kosten voorgeschoteld krijgt buiten het normale, jaarlijkse onderhoud. Dit kan grote prijsschommelingen met zich meebrengen.

 

Als de factuur binnenkomt blijken er extra materialen gebruikt te zijn. Deze materialen zijn noodzakelijk voor een goede werking van de bluseenheid, maar het controleren van deze kosten vergt veel administratietijd.

 

Met Solid Concept Blusmiddelen voorkomt u dit! U betaalt per blusmiddel een vast bedrag per jaar, hiervoor wordt een goedgekeurd blustoestel geplaatst. Er zijn geen kosten voor verzegeling, onderdelen of andere werkzaamheden.

 

Bij de prijs inbegrepen is:

 • Levering brandblusser.
 • Plaatsing brandblusser.
 • Jaarlijks onderhoud bluseenheid.
 • Al de te vervangen producten van de bluseenheid (Bluseenheid = brandblusser + conventionele haspel)
 • 5-10 jaarlijks hervullen brandblussers.
 • Vervangen brandblussers aan einde levensduur.

Niet inbegrepen:

 • Hervullen buiten het onderhoudsschema
 • Defecten door ondeskundig gebruik, weersinvloeden en vandalisme.
 • Bij vermissing van een brandblusser wordt een bluseenheid in rekening gebracht

Uw voordeel:

 • Grote kostenbesparingen.
 • Jaarlijkse vaste kosten per blusmiddel.
 • Geen grote investeringen bij aanschaf.
 • Een overzichtelijke factuur = minder administratieve werkzaamheden.
 • Geen meerjarige of leasecontracten, jaarlijks opzegbaar, dus geen afhankelijkheid.
 • Bij opzegging jaarcontract, overname NIEUWE blusser tegen een gereduceerd tarief.
 • Ontzorgen eindgebruiker.
 • Minder arbeid op de werkvloer tijdens onderhoud.
 • Vaste prijzen gedurende 5 jaar.
 • Na 5e jaar is de NIEUW aangeschafte blusser uw eigendom.

Neem nu nog contact met ons op om ook gebruik te maken van dit unieke concept  via telefoonnummer 088-2340234 of stuur een mail naar sales@solidsystems.nl onder vermelding van “Solid Concept Blusmiddelen”